Transportfixturer

Predire erbjuder konstruktion/utveckling, prototypframtagning samt tillverkning av transportfixturer.
Vi erbjuder oss även att ansvara för kontinuerligt underhåll och avhjälpande reparationer.

Predire har stor erfarenhet och kunnande gällande olika typer av rack/transportfixturer samt vilka krav som ställs beroende på:

  • Hur de skall laddas och lossas ( robot/manuellt)
  • Vad som transporteras
  • Hur racken hanteras (truck, bil, järnväg, båt).

I vårt erbjudande ingår  rack/transportfixturer med plast eller  stålinredningar samt kläppstolpar.

Predire har under flera år varit en stor leverantör  inom europeisk bil- och tågindustri .

Detta avseende såväl konstruktion som tillverkning av transportfixturer/stålemballage samt tillverkning i rostfria material.

Vi  har även ansvar för förebyggande och avhjälpande produktunderhåll.

kpl dörrbild2  namnloes(1)  3476bomrack1