Konstruktion & Design

Vi arbetar med Catia V5  för att möta kundernas krav på moderna system.

Våra konstruktioner baseras på mångårig erfarenhet samt nära samarbete med kunden för att nå optimala lösningar som båda kan känna sig trygga med.

Vi har även nära samarbete med extern konsult om så skulle behövas, allt för att tillmötesgå kundernas krav.